Obsesif Kompulsif Bozukluk Halk Arasında Bilindiği İsmi İle Takıntı Hastalığı Nedir?

Obsesyon kişide belirgin kaygıya neden olan, istemeden akla gelen, yineleyici düşüncelerdir. Bu düşünceler öyle sıkıntı verir ki kişi bu düşünceleri başka düşüncelerle ya da birtakım davranışlarla nötralize etmeye, kafasından bu düşünceleri atmaya çalışır. Bu yapılan davranışlara veya akla getirilen düşüncelere kompulsiyon denir. Obsesif kompulsif bozukluğun pek çok çeşidi vardır. En yaygın görülen çeşidi bulaş obsesyonlarıdır. Kişi kirlendiğini düşünerek defalarca ve uzun süreli elini yıkar, saatlerce banyoda kalır, tekrar tekrar evini temizler. Normal temizlikten ayırt edici yönü şudur, kişi herhangi bir şeyi temizledikten kısa süre sonra temizlenip temizlenmediğinden emin olamaz ve tekrar aynı şeyi yapar. Bu bir döngü şeklinde devam eder ve bu şekilde saatler geçer.

Diğer sık görülen obsesyonlar şüphe, rahatsız edici düşünceler ve simetridir. Şüphe obsesyonları olan kişi tehlikeli olabilecek durumları sürekli kontrol eder. Örneğin ütüyü prizden çekti mi, kapıyı kilitledi mi, elektrik düğmesi açık mı diye endişelenir ve kontrol eder. Ancak bu kontrol etme bir seferle kalmaz. Kontrol ettikten sonra emin olamaz ve tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacı hisseder. Düşünce obsesyonlarında ise kişiyi rahatsız edici düşünceler akla gelir. Bunlar genellikle dinsel ve cinsel düşünceler olur. Örneğin yaratıcıya küfür etme düşüncesi gelir, kişi bu düşünce aklıma nasıl gelebilir diye kendisini suçlu hisseder, daha sonra kendisini affettirmek için dua eder. Simetri obsesyonlarında ise tüm eşyaların simetrik ve düzgün şekilde durması için çaba sarf eder.

Bu bahsettiğim durumlar zaman zaman herkeste görülebilir. Hepimiz zaman zaman ütünün fişini çektim mi diyerek geri döneriz ya da kapı kilitli mi diye tekrar kontrol ederiz. Bu duruma obsesif kompulsif bozukluk diyebilmemiz için günün önemli bir zamanını alması ve yapılması gereken günlük işlere engel olması gerekir.

Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler bu takıntılarının saçma olduğunu bilirler, kabul ederler, ancak yine de obsesyonlarına karşı duramaz. Çünkü obsesyonlara karşı durmak kişiye büyük sıkıntı verir.

Obsesif kompulsif bozukluk genel nüfusta %2-3 sıklıkta görülür. Genetik geçişi yüksektir. Ebeveynlerden birinde obsesif kompulsif bozukluk  varsa çocukta görülme olasılığı yüzde 17 ile 25 arasında değişir.

Obsesif kompulsif bozukluk hastalarının tedavisinde ilaç tedavisi ve psikoterapiden faydalanırız. İlaç tedavisinde temel olarak antidepresanlar kullanılmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi ile uzun süreyle obsesif kompulsif bozukluktan kurtulmak mümkündür. Tedavi olmayan vakalarda ise hastalığın ilerleme olasılığı yüksektir.